Chakra’s bij paarden

Het energiesysteem van paarden is vergelijkbaar met het menselijke energiesysteem. Dit komt doordat de zeven belangrijkste “menselijke” chakra’s ook in paarden aanwezig zijn. Er zijn een aantal duidelijke verschillen. Het paard heeft namelijk negen grote chakra’s (twee die mensen niet hebben) en een groot aantal kleinere energiecentra. Deze verschillen zijn te wijten aan de manier waarop paarden zich verhouden tot hun omgeving en met elkaar.  Veel van hun gedag wordt namelijk aangedreven door instinct en extern evenwicht. Wij gaan tijdens deze cursus alleen in op de 7 basis chakra`s van de paarden. In de holistische paarden opleiding gaan we alle chakra`s behandelen. 

1: Rood: Basis /stuitchakra
2: Oranje: Sacraal chakra
3: Geel: Zonnevlecht
4: Groen: Hartchakra:
5: Blauw: Keelchakra
6: Donker blauw: Kruinchakra
7: Paars: Derde oogchakra

  1. Basis/ stuitchakra 

locatie: de plek waar de staart beging
Dit chakra vertegenwoordigt alle fysieke ervaringen van het lichaam van het paard naar de buitenwereld. Het wortelchakra is het centrum van aarding en verbinding met planeet Aarde, waardoor het paard geaard is en stevig op de grond staat. Dit energiecentrum heet betrekking op instincten, autonome lichaamsfuncties, onderdak en oer-overlevingsmechanisme van het paard.  

Staat in verbinding met: staartwervels (staart), heupgewrichten (“punt van de bil”, niet
het “punt van de heup”), geslachtsorganen, onderbenen vanaf de knieën en hakken naar beneden, endeldarm, huid, vacht, manen en staart , hoeven, bot (algehele kwaliteit en conditie). 

Algemene oorzaken onbalans: onveilige leefsituaties, fysieke bedreigingen door de omgeving of mensen, traumatische lichamelijke ongelukken of ervaringen, trauma in de baarmoeder, alles waardoor het paard het gevoel krijgt dat de wereld om hem heen niet veilig is. 

Symptomen onbalans: heupproblemen en verkeerde uitlijning, huidaandoeningen, botdeficiënties en erosie, onvermogen om te ontspannen, primaire angstreacties, slapeloosheid of angst om te slapen, haaruitval, sommige allergieën, insecten gerelateerde problemen, wormen, regenrot, modderkoorts / krassen , netelroos, melanomen, dummy veulens, bijten of happen, terugtrekken uit het lichaam (“de lichten zijn aan, maar er is niemand thuis”). 

Aanbevelingen: Paarden met stuitchakra-onevenwichtigheden worden te veel beïnvloed door hun omgeving dan paarden met gezonde energiecentra. Een veilige en comfortabele leefsituaties met een betrouwbare kudde en paardenvrienden zijn essentieel. Het is van belang dat het paard een comfortabele slaapplaats met diepe bodembedekking of zacht zand heeft. Je kan dit zien als een veilige basis voor het paard.  

Is dit chakra uit evenwicht houd het paard in de gaten om te zien of hij / zij het liefst in een stal of buiten slaapt en verbeter de omstandigheden waar mogelijk. Per paard is het verschillend, sommige paarden slapen niet bij andere paarden en anderen slapen alleen maar dichtbij andere paarden. Sommige paarden voelen zich comfortabeler met omgevingslicht, terwijl anderen beter slapen in het donker. Jouw behandelingen als therapeut en advies over de leefomstandigheden helpen met aarden. Echter zijn sommige paarden zo onevenwichtig dat ze echt geaarde metgezellen nodig hebben om te helpen aarden. Hun energiecentra wordt geheeld door de kuddementaliteit. 

Bij een onbalans van de eerste chakra is het extra belangrijk om bij de training en omgang met het paard positieve bekrachtiging toe te passen en vermijd bedreigend gedrag of bedreigende methoden. Dit chakra draait echt om vertrouwen/zelfvertrouwen en veiligheid.
Werkt aan het vertrouwen van deze paarden door de geruststellende aanwezigheid van andere paarden tijdens een training; vermijd het isoleren van een paard met een onevenwichtige stuitchakra.

Het werkt averechts om het paard te dwingen ‘eroverheen te komen’ of ‘alleen te leren zijn. Het versterkt juist het gevoel dat de omgeving onveilig is, hierdoor krijgt het paard alleen maar meer stress met mentale en fysieke gevolgen.

Met de juiste behandelingen en aandacht en rust kan het paard langzaam weer in balans worden gebracht door hun associatie met hun omgeving en de mensen en paarden daarin te veranderen. Geaarde, rustgevende eigenaren of trainers zijn ideaal voor deze paarden, omdat ze troost vinden bij betrouwbare metgezellen. 

2: Sacraal chakra 
Locatie: SI-gewricht. 

Het sacrale energiecentrum zorgt voor de energetische balans van familie, vriendschap, stam, individuele betekenis (‘ik doe ertoe in de wereld’), seksuele energie en voortplanting.
Dit chakra staat in verbinding met de aangeboren aard van het paard, gedragingen en het temperament. De sacrale chakra beheert ook het vermogen van het paard om te voelen, de intensiteit van zijn of haar reacties te ervaren en het vermogen om meningen te hebben; het is de poort naar het waarnemingsvermogen. 

Staat in verbinding met: SI-gewrichten, bekken, knieën, nieren, bijnieren, blindedarm, grote, kleine karteldarm, voortplantingsorganen en interne structuren aan de achterkant. 

Algemene oorzaken onbalans: Het paard wordt behandeld als een machine zonder gedachten of gevoelens. Het paard wordt niet gezien als volwaardig levend wezen met een eigen mening en leven. Het leven in een stal. Te vroeg af-spenen of weeshuis, over-fokken, gedwongen fokken, verlies van een veulen, castratie als straf, merries die worden behandeld als ‘een paar eierstokken’. 

Symptomen disbalans: Verkeerde uitlijning of ontsteking in bekken, heiligbeen of SI. Een combinatie hiervan is de enige meest voorkomende oorzaak van pijn bij een paard. Jager-bult, problemen met de knieën, zweren in de achterpoten, pijnlijk of moeilijke warmtecycli, overgevoeligheid gerelateerd aan hormonen en andere hormonale problemen, cysten of gezwellen van de eierstokken, vruchtbaarheidsproblemen, miskraam/geaborteerde veulens, hengsten met fokproblemen, agressief hengstig gedrag van beide geslachten. 

Aanbevelingen: De mens het gedomesticeerde paard hebben en prooi-jager relatie die op tot zekere hoogte altijd zorgt voor een kleine disbalans in dit chakra. Zelfs paarden die al generaties als individu en volwaardig partner zijn behandeld hebben genetisch een sacraal disbalans geërfd als gevolg van het domesticatieproces. Het paard draagt nog steeds de opbouw van het trauma energetisch met zich mee.  

De meeste probleemgedragingen bij paarden, zoals bokken, schrikken, weigeren, haasten en uitbarstingen, komen voort uit een disbalans in het sacrale chakra en de fysieke manifestaties hiervan. De oplossing begint altijd met het luisteren naar het paard om het onderliggende probleem te vinden. Bijna al deze problemen zijn pijn gerelateerd en vereisen enige mate van interventie. 

Training, goede omgang met het paard en de juiste therapie zijn de sleutel tot in evenwicht brengen van het sacrale chakra. Goede therapie omvat het onderzoeken en aanpakken van alle pijnproblemen plus regelmatig lichaamswerk om te zorgen voor een correcte fysieke uitlijning voor alle trainingsactiviteiten met of zonder zadel. Daarnaast helpt socialisatie door zo veel mogelijk in een kudde te leven helpen om familiale en “tribale” banden te herstellen. Het herstel hiervan helpt ook om energetisch het trauma van domesticatie te herstellen.  

Het allerbelangrijkste, bij het herstel van dit chakra, is het veranderen van onze perceptie om elk paard te zien en te horen als een uniek levend wezen met gedachten en gevoelens. We moeten paarden leren zien als partner met een bewustzijn van hun eigen individu die hun eigen leven leiden. Dat is essentieel voor het herstel van dit chakra. Deze verschuiving betekent niet dat we paarden antropomorfiseren of ze op dezelfde manier behandelen als mensen, maar het betekent wel dat we eren dat elk paard een leven, behoeften en verlangens heeft buiten onze tijd samen.  

3: Zonnevlecht 
Locatie: laatste rib 

Dit chakra is het krachtcentrum van het paard. Dit chakra herbergt persoonlijke kracht, eigenwaarde, zelfperceptie, zelfbeheersing, het levensdoel en motivatie. Dit chakra heeft invloed op de voorkeuren die het paard heeft voor de manier van leven. Dit chakra zorgt voor het perspectief van het paard over de mensen in zijn of haar leven en de interactie daartussen.  

Staat in verbinding met: Ribben, lumbale wervelkolom, lendenen, LS (lumbosacraal) gewricht, milt, darmen, maag, lever, pancreas.  

Algemene oorzaken onbalans: Menselijk meesterschap over het paard waardoor het paar zich machteloos voelt. Het paard voelt geen keuzevrijheid. Paarden die gedwongen worden tot prestatie. Paarden waarbij pijn als vorm van controle wordt gebruikt tijdens rijden of ernaast. Opsluiting of leven in een stal. Paard is net verkocht. Tijdens de training kan disbalans beginnen tijdens het zadelproces, overmatige kracht in elke situatie, te snel de niveaus omhoog worden geduwd, gebruik van inperkende “gadgets” (teugels trekken, enz.), overmatig gebruik van zwepen of sporen als dwang voor gehoorzaamheid. 

Symptomen onbalans: Maagzweren, koliek, rugpijn, versmolten of aangetaste houtwervelkolom, slecht uitgelijnde of pijnlijke ribben, overmatige energie, slechte spijsvertering, PSSM / EPSM, toxines en toxiciteit, de drang om giftige planten te eten. 

Aanbevelingen: Het feit dat zweren en koliek in deze tijd een veelvoorkomend ziektebeeld is laat zien hoe vaak deze chakra in onbalans is. Bijna bij elk paard is dit chakra in onbalans, want dat is het natuurlijke gevolg van gebogen zijn naar de wil van een ander. De meeste fysieke klachten die voortkomen uit dit onbalans zijn intern verborgen. Er zal dus extra aandacht worden besteed moeten worden aan het luisteren naar het paard en het bewustzijn voor mogelijke problemen. Paarden die ernstig uit balans zijn kunnen gewelddadige kolieken krijgen die tot de dood leiden, wat een onbewuste vorm van zelfmoord is. 

De belangrijkste manier om bij een paard dit chakra weer in evenwicht te brengen, is door het perspectief van de eigenaar over de relatie tussen paard en mens te veranderen. De meeste ruiters zijn opgeleid vanuit een oude, “dwing hem het te doen” -manier, waarbij doorgaans geweld wordt gebruikt. Er werd vroeger aangeleerd dat elke weigering van het paard een uiting is van dominantie en dat het paard moet leren gehoorzamen. Niets is verder van de waarheid verwijderd. Paarden zijn blij om te voldoen aan elk verzoek dat ze 1) begrijpen, 2) fysiek in staat zijn om te doen, 3) ze geen dwang voelen. Vaak is het nodig om advies te geven over: het vertragen van het trainingsproces, het gebruik van een andere vorm van rijkunst en positieve trainingsmethoden, het leren herkennen van pijn, het opbouwen van vertrouwen en vriendschap met het paard en de tijd nemen om de redenen voor elke weigering om te presteren te begrijpen. Alleen dan zal de relatie naar een partnerschap verschuiven. Studies laten zien dat paarden niet werken volgens een hiërarchie, maar relaties ontwikkelen op basis van wijsheid en vertrouwen op individuele basis. Door dit ethos als leidraad te gebruiken, te leren luisteren naar onze paarden en de pijlers van instemming te volgen, zullen echte partnerschappen worden ontwikkeld en zal dit chakra zich herstellen.  

Goede huisvesting en verzorging van het paard speelt ook een belangrijke rol in de balans van het derde chakra van het paard. Veel tijd buiten met andere paarden is voor veel paarden belangrijk, omdat opsluiting buitengewoon moeilijk is voor een dier dat evolutionair ontworpen is om kilometers per dag rond te zwerven. Een geschikte ruiter, passende wedstrijden, instructeurs en begeleiders is nodig om een positieve associatie met mensen en rijden te creëren als onderdeel van het balanceren van dit chakra. 

4: Hartchakra 
Locatie: Achter het midden van de borst, tussen de schouders 

Het hartchakra is het emotionele centrum van het paard. Hierin ligt het vermogen van het paard om lief te hebben en bemind te worden. Het lief hebben van zowel zichzelf als van anderen. Uit dit chakra valt te lezen hoe emotioneel gevoelig het paard is. Het hartchakra zorgt voor de emotionele band tussen paard en ruiter. Is er geen goede emotionele verbinding dan versterkt dit het hartchakra. Het hartchakra stelt het paard in staat om universele liefde te voelen. Dit brengt het paard een gevoel van kalmte, vrede en welzijn. Dit is de oprechte aantrekkingskracht en rust die we vaak voelen als we bij paarden aanwezig zijn.  

Staat in verbinding met: Hart, longen, schouders, elle bogen, omtrek, onderarm, borst. 

Algemene oorzaken onbalans: Een slechte match/disconnectie tussen paard en ruiter of extreme emotionele reacties van een ruiter. Gestraft worden voor het niet begrijpen van menselijke verzoeken, veroordeling wegens door pijn veroorzaakt gedrag. Beledigingen en denigrerend gedrag naar het paard toe. Bestempeld worden als een ‘slecht’ paard of een eikel, beledigend gedrag van een mens die beweert van het paard te houden. Onvoorspelbare emoties of gedrag door de ruiter. Verlies van een geliefd paard of mens. Zich onbegrepen voelen, zich ongewenst voelen, emotionele trauma’s. 

Symptomen onbalans: Vernauwde of stijve schoudergewrichten, schouderblad naar binnen gezogen wanneer uitgelijnd, Schouder- of elleboogproblemen, EIPH (door inspanning geïnduceerde longbloeding) oftewel ‘bloedingen’, hartonregelmatigheden of -aandoeningen, longaandoeningen, onvermogen om verbinding te maken met paard of mens of te vertrouwen, gevaarlijke emotionele reacties.  

Aanbevelingen: De meeste paarden houden van het idee om met mensen samen te werken en kijken ernaar uit om een emotionele relatie op te bouwen. Door deze relatie op gezonde, positieve en bevestigende manieren te creëren en te bevorderen, kan de onbalans van het hartchakra van een paard worden hersteld. Door de persoonlijkheid en het karakter van het paard te vieren en van hem of haar te houden voor wie hij/ zij is, verschuift de aandacht van het paard naar positieve associaties met betrekking tot zichzelf en anderen. Luisteren naar het paard met liefde, mededogen en begrip zorgt voor een liefdevolle relatie tussen mens en paard een hartchakra in balans.  

Rijden kan een gedeelde, vreugdevolle activiteit zijn, maar echte vriendschap is gebaseerd op gedeelde vreugde in samenzijn. Als relatie is tussen het paard en de mens grotendeels bestaat uit rijden, is de ervaring voor het paard vergelijkbaar met wanneer mensen alleen vriendschap met elkaar om te genieten van onze materiele zaken, kookkunsten of andere vrijgevigheid. Het vormen van een echte band, een relatie die verder gaat dan paardrijden, helpt het hart van een paard (en mens) te herstellen. Het is de relatie die de meeste paarden willen hebben met hun menselijke vrienden. 

Vanuit ons, de mens gekeken, is het bewaren van ons eigen emotionele evenwicht essentieel om het evenwicht van onze paardenvrienden te behouden. De beste ruiters voor een paard met een hartchakra-onbalans zijn degenen die kalm, vredig, liefdevol en geaard rond het dier blijven. Deze mensen zijn evenzeer verbonden onder het zadel als op de grond, wat een stabiele en rustgevende omgeving creëert voor het paard om zich te openen en een band te vormen.

5: Keelchakra 
Locatie: plek waar de keelriem zit van een hoofstel  

De keelchakra is sterk verbonden met innerlijk weten en leven van de individuele waarheid. Het is de zetel van de psychen, de verbinding met het intuïtieve zelf. Bij paarden wordt ook wel gezegd dat ze bij een keelchakra in balans: “Paarden weten hoe ze een paard moeten zijn”. Het keelchakra is de bron waar alle kennis doorheen komt. Paarden gebruiken de energie van dit chakra om informatie te krijgen over gebieden van het paardenleven. Zoals voedsel vinden, weten waart ze heen moeten, hoe ze moeten grazen, hoe ze met andere paarden moeten omgaan en instructies begrijpen die ruiters vragen. Als dit chakra bij paarden uit balans is, verbreken ze de verbinding met hun intuïtieve weten en weten zijn niet hoe zij zich in deze wereld moeten uiten. 

Staat in verbinding met: slokdarm, nek, kaak, mond, tanden, tong, tongbeen, schildklier, oor speekselklieren, wervelkolom (behalve eerste en tweede wervel), nekplooien. 

Algemene oorzaken onbalans: Het leven in een zeer onnatuurlijke omgeving, gebrek aan gelegenheid om te grazen, vaak op een trailer rijden en reizen (vooral met opgeheven hoofd), langere tijd op het wedstrijdterrein zonder pauzes om op te laden. Getraind worden vanuit een volgens de boeken correcte houding i.p.v. wat bij het paard past. Overmatig gebruik van het bit of een bit die zijn te groot is of oncomfortabel. Keelvergrendeling of samengedrukt/harmonica nek (kin naar borst of naar achter verticaal). Met de teugels forceren een houding van welke aard dan ook.  Alles wat het paard in een onnatuurlijke houding drukt en forceert en waardoor het geen paard kan zijn.  

Symptomen onbalans: Kaak- of kaakgewrichtsproblemen, tandaandoeningen, schildklieraandoeningen, verstopte of gezwollen oor-speekselklieren, drukke mond of uitsteken van de tong, nekbandletsels, verkeerde uitlijning van het tongbeen of breuken, sinusaandoeningen, onvolgroeide gangen, aangeleerde hulpeloosheid, stikken, slokdarmaandoeningen, nekpijn of artritis, kamelennek.  

Aanbevelingen: Paarden met onbalans in het keelchakra hebben baat bij het herstel van hun aangeboren paardenzelf die verloren zijn gegaan tijdens hun rijcarrière. Het kan lijken alsof deze paarden in eerste instantie niet goed overweg kunnen met andere paarden, maar dat komt voort uit dat ze weinig ruimte ervaren om “gewoon een paard te zijn”. Dit gevoel van paard zijn is nodig om het evenwicht te herstellen. Regelmatige vrije tijd van wedstrijd en trainingen is essentieel om het evenwicht in dit chakra terug te brengen en te behouden. Proactief lichaamswerk en regelmatige check van de dierenarts is van vitaal belang, vooral voor het gebit, de kaak en de nek. Controleer op problemen met het tongbeen (tussen kaakbeenderen/ onderkaken), aangezien dit verborgen gebied vaak niet uitgelijnd is. 

Een groot deel van de oplossing voor het opnieuw in balans brengen van dit chakra ligt bij het omscholen van het paard door middel van correct rijden, gestoeld op een basis van het lichaam rekken en ontspannen. De keel en nek van het paard moet te allen tijde open en ontspannen blijven, wat niet alleen correct is vanuit een fysiologisch perspectief, maar er ook voor zorgt dat het bit niet wordt gebruikt om het paard te dwingen. Het forceren van nagevelijk rijden remt de natuurlijke beweging van het paard en veroorzaakt een hersenschudding op de wervelkolom en spanning de nek, wat logische wijze tot problemen. Wil je een bit gebruiken, gebruik dan een milde, goed passende die comfortabel is voor het paard en zachte handen aan de teugels. 

Paarden met een gezond keelchakra bewegen op natuurlijke wijze met een opgeheven rug. Denk maar aan wanneer een hengst een loopse merrie ziet, zijn hele lichaam lijkt groter te worden en zijn gangen worden extravagant. Zijn hoofd is omhoog maar niet naar binnen gestoken, alsof hij wordt opgetild door de oren en schoft. Het paard gebruikt zijn hele lichaam om zo indrukwekkend mogelijk te zijn. Deze open, volledige lichaamsbeweging is anders dan verzamelen, wat later komt met kracht en training wanneer het paard zijn of haar gewicht naar het achterste uiteinde verplaatst. Door het paard in dit juiste evenwicht te houden of te herstellen, ontstaat er gezondheid in lichaam en geest. 

6: Voorhoofdchakra/ derde oog chakra  

Locatie: midden voorhoofd, tussen de ogen en oren. Waar vaak een kruin zit. 

Dit is het chakra waarmee het paard toegang kan krijgen tot een hoger bewustzijnsniveau. Paarden gebruiken dit chakra voor vragen met betrekking tot een zielsdoel, maar niet zoals mensen dat zouden kunnen doen met een bewuste geest. Bij paarden is dit chakra in balans wanneer het paard op het juiste moment op de juiste plaats is, waardoor het paard kan ontspannen en op een gezonde en positieve manier kan deelnemen aan het leven. De boodschap van de begeleiding van de ziel is duidelijk te ontvangen voor het paard: “hier moet je zijn”. Dit chakra kan worden geactiveerd wanneer er een energetische match is tussen een persoon een ander paard en daarom lijken sommige paarden en ruiter goed te matchen ondanks hun gebreken. Dit had zo moeten zijn. 

Paarden zien iets anders dan mensen. Een groot deel van hun zicht bestaat uit de energetische velden van de mensen om hen heen, dus zij zien niet alleen fysieke objecten. Dit gecombineerde zicht is de reden waarom paarden soms van “niets” lijken te schrikken. Als dit gebeurt zijn getuige van een energetische verschuiving of storing die mensen niet kunnen zien. Dit chakra helpt het paard om deze energetische waarnemingen te vertalen en te begrijpen. Paarden zijn in staat om te zien hoe andere wezens zich energetisch verhouden tot hun omgeving, wat van vitaal belang is voor dieren in het wild omdat zij hierdoor heel gemakkelijk ziekten en gevaren kunnen herkennen. Voor gedomesticeerde paarden helpt dit chakra om soortgelijke bedreigingen te identificeren. De negatieve kant is dat het paard hierdoor kan wennen aan negatieve energieën in hun omgeving met als gevolg dat zij hun natuurlijke instinct van welzijn blokkeren. Dit gebeurt sneller als de paarden verder weinig positieve energieën om hen heen hebben van zowel paarden als mensen.  

Staat in verbinding met: Voorhoofd, ogen, binnenkant van de oren, hersenen, hypofyse. 

Algemene oorzaken onbalans: Voortdurend omringd zijn door negatieve en lage energieën van mensen of omgeving en mensen die uit balans zijn rond paarden. Gedwongen worden om met onstabiele of giftige mensen te werken. Zich niet op hun plaats voelen en niet kunnen acclimatiseren en dus niet thuishoren in zijn huidige omstandigheden of omgeving. 

Symptomen onbalans: Neurologische problemen, zichtproblemen of blindheid, evenwichtsproblemen, kantelen van het hoofd, hoofdschudden, doofheid en gehoorverlies, toevallen. 

Aanbevelingen: Omring het paard met positieve energie en mensen en paarden. Kalmerende omstandigheden in de omgeving zal het paard aangeven dat hij of zij op een goede en “juiste” plek is. Het behouden van een energetisch evenwicht voor de ruiter van een paard van groot belang voor het herstel van dit chakra. Na verloop van tijd kunnen hoge energieën helpen het paard te her programmeren naar zijn of haar natuurlijke staat van welzijn door het dier te laten wennen aan deze hogere energieën. 

Het selecteren van paarden die een positieve energetische match zijn komt zowel paard als ruiter ten goede. Veel paarden kunnen aan onze behoeften voldoen, maar sommige paarden voelen zich gewoon “goed” als we erop zitten. Dit gevoel van juistheid wordt ook door het paard gevoeld. Het is een slechte dienst voor zowel paard als ruiter om simpelweg een dier te kiezen dat ‘oké’ is of het beste van degenen waar we naar kijken. Dit gevoel verschilt van opwinding of bewondering voor de atletiek of schoonheid van het paard; het is een weten dat je bij elkaar hoort. Je zult weten dat het paard het ook voelt wanneer hij of zij zich in uw aanwezigheid zo ontspant als hij/ zij kan. 

7: Kruinchakra 

Locatie: Bovenop het hoofd net achter de oren, op het hoogste punt van het paard 

Dit is de plek is waar de ziel en het lichaam elkaar ontmoeten. Voor paarden zorgt dit chakra voor de verbinding met alles wat is, met het universum en hun hoogste zelf. Dit chakra moet functioneren om het paard in leven te houden. Dit is ook de reden waarom sommige paarden doodgaan als ze op de juiste plek een klap tegen de nek krijgen. Naast het in stand houden van het leven, creëert de chakra ook het bewustzijn van het paard, de identiteit als een bewust wezen en een actieve individu. Hierdoor weet het paard dat hij of zij bestaat en leeft in de wereld. De balans van het kruinchakra bepaalt de aanwezigheid van het paard en hoe aanwezig hij of zij in haar leven staat. De grootte van dit chakra varieert per paard, van enkele centimeters tot een derde van de kruin van het paard, afhankelijk van de lengte van de kruin. Whorl Lore geeft aan dat paarden met lange kransen op de kruin gepassioneerde atleten zijn, maar vaak moeilijke ritten vanwege hun aanzienlijke persoonlijkheden. Paarden met sterke zielsverbinding zijn gepassioneerde atleten en alleen worden als moeilijk gezien voor degenen die ze proberen te domineren. Samenwerken met een paard met een grote kruinchakra kan een buitengewone, levensbevestigende ervaring zijn als we ons ego loslaten. Paarden met grote, krachtige kruinchakra hebben vaak die extra X-factor kwaliteit als gevolg van hun verhoogde bewustzijn. Deze paarden worden echter ook meer beïnvloed door energetisch onbalans in welke chakra dan ook. 

Staat in verbinding met: Bovenkant van de schedel, eerste en tweede halswervels, pijnappelklier. 

Algemene oorzaken onbalans: Behandeld worden als een dier zonder bewustzijn, extreem trauma van welke aard dan ook, ernstige pijn (emotioneel of fysiek), zielstrauma’s (diepe energetische wonden door het worden van een fysiek wezen hier op aarde). 

Symptomen onbalans: Afsluiten, zich terugtrekken uit het actieve bewustzijn (kijken naar het leven in plaats van eraan deel te nemen), ‘te’ stil of meegaand, het leven opgeven, heftige pijn, problemen met de eerste en tweede wervels, opvoeding.  

Aanbevelingen: Het vieren van de ziel, het unieke bewustzijn en de aanwezigheid van het paard kan helpen om dit energiecentrum te openen. Paarden met onevenwichtige of grote kruinchakra worden gedijen het best in partnerschappen waar ze gewaardeerd worden om wie ze zijn, en behandeld worden als bewuste wezens. Het algehele geluk en welzijn van het paard verhogen door middel van de juiste training, relatie met de ruiter en lichaamsverzorging zal helpen. Het creëren van een positieve, goed aanvoelende levenservaring voor het paard, naast het aanpakken van zijn of haar lichamelijke gezondheid, is essentieel. Bij ernstige onbalans is het vaak nodig om de impact van trauma’s en pijn los te laten om het evenwicht te herstellen. Dit kan worden gedaan door middel van alternatieve geneeswijzen, Guasha, aromatherapie, Reiki, Magnetiseren of ander energiewerk. Er moet ook aandacht worden besteed aan het genezen van de fysieke aandoeningen van het paard, vooral die welke chronische pijn en angst in het leven van het paard veroorzaken. 

Als we inzicht hebben in de chakra’s van het paard en hoe het fysieke onevenwichtigheden creëert, kunnen we begrijpen hoe ons eigen gedrag, onze houding en onze manier van werken met het paard van invloed zijn op hun leven en welzijn. Deze module is erg belangrijk, want in hun samenwerking met mensen bieden paarden ons een geweldig geschenk: ze zijn een directe weerspiegeling van onze eigen energetische staat. Onze relaties met onze paarden, inclusief hun gezondheids- en gedragsproblemen, weerspiegelen onze eigen onevenwichtigheden. Hoewel we deze onevenwichtigheden bij het paard misschien niet hebben veroorzaakt, brengen we onze energie naar elke relatie, dus onze eigen patronen en onevenwichtigheden manifesteren zich in al onze interacties. Het zou correct zijn om te zeggen dat we onze eigen onbalans in de mensen om ons heen benadrukken, en daarom kunnen sommige mensen dezelfde onderliggende problemen tegenkomen, zelfs als ze keer op keer van paard wisselen. We kunnen tenslotte niet van onszelf wegkomen. Bovendien trekt soort soort aan, dus alle dieren met wie we samenwerken, passen bij onze energie, zowel de goede als de onaangename aspecten, ook al hebben we ze al heel lang niet meer. Het is daarom ook niet ongebruikelijk om als therapeut ook de ruiter of eigenaar van het paard te behandelen, om zo ook te werken aan de onbalans in energie bij de mens.